Nhận thanh toán chuyển khoản qua các ngân hàng. Chi tiết tại ĐÂY
– Đơn hàng sẽ được vận chuyển sau khi hoàn thành Hợp đồng giữa hai bên
– Cam kết giao hàng đúng thời gian và thỏa thuận của 2 bên.
– Hoàn trả 100% tiền đã chuyển nếu đơn hàng vận chuyển không thành công.